@alt@
ציון הרה"ק רבי משה בן-טוב זיע"א
פדיון נפש
סגולתו של ‘פדיון נפש‘ להציל את האדם  

הדרך לישועה פדיון נפש סגולתו של 'פדיון נפש' להציל את האדם מכל הצרות והמחלות, להסיר מעליו גזרות קשות ולפתוח לו את הדרך לישועה והצלחה. כחלק מפעילות מוסדות 'דור ודור' אנו עורכים תיקון 'פדיון נפש' בו לוקחים 160 מטבעות מכסף טהור כמניין 'צלם' קוראים מזמורי תהילים לפי סדר מסוים, וסופרים אותם ומכוונים שמות קדושים, ונותנים אותם לצדקה. באלפי מקרים תיקון 'פדיון נפש' הצליח להציל אנשים מצרות קשות וממות. תיקון כרת סדר 'תיקון כרת' מבטל גזרות מעל האדם, ומסיר מעליו את הדינים שנגרמו מעברותיו החמורות של האדם. ב'תיקון כרת' אשר סודר על ידי רבנו החיד"א, מתאספים מניין תלמידי חכמים שנשארים ערים כל הלילה ולומדים את ספר האדרא רבא והאדרא זוטא מהזוהר הקדוש, תהלים ומשניות לפי סדר מיוחד וסגולתו גדולה לכפר על האדם מהעברות החמורות שבתורה, ועל ידי כך סרים הקטרוגים מעל האדם ומתבטלות הגזרות.

לפרטים: 02-5910008

 

 

קורס מנחי/ות נישואין
הקורס המקיף והמקצועי למנחי/ות נישואין ומגשרי/ות נישואין : 02-5910014

 

טקס חלוקת תפילין
חלוקת 1000 זוגות תפילין לנערי בר מצווה

 

עליה לציון צדיק המזוזות
8.8.2016 ליל ה‘ באב משעות אחה"צ ברחבת החניה הצמודה לקברו של הרב הזצוק"ל

 

הילולא ה' באב תשע"ו
מוסדות דור ודור מתארגנים במרץ לקראת ההילולא של מור זקננו הרה"צ הרב משה בן טוב זצוק"ל שתתקיים ביום שני ה‘ אב תשע"ו ברחבת הר המנוחות בירושלים בשעה 19:00

 

טהרת הבית היהודי
קורס בבני ברק – נותרו מקומות אחרונים- עדין ניתן להירשם. קורסים נוספים: נתיבות ועפולה.

 

שבת בקשות ופיוטים
מוסדות דור ודור שמחים להזמינכם לשבת בקשות ופיוטים בנוסח מרוקו וירושלים שתתקיים אי"ה בשבת פרשת תצווה.

 

מוסדות דור ודור מודים לכל מאות ידידי המוסדות

 

Rabbai Shimon Bentov Shlita will bw in Brooklyn Jan 3rd
Rabbai Shimon Bentov Shlita will bw in Brooklyn from April 10 until April 15

 

קורס מנחות נישואים
הקורס מיועד עבור נשות מקצוע, מחנכות, מדריכות כלות, ובעלות אוריינטציה לתחום הטיפול. הקורס יפתח - ט"ו בשבט תשע"ו, ה- 25.1.2016.

 

קורס- טהרת הבית היהודי, לתושבות ירושלים והסביבה
הקורס יפתח אי"ה ביום רביעי י"ח אלול 2.9.15

 

קורס- טהרת הבית היהודי, לתושבות אשדוד והסביבה
הקורס יפתח אי"ה בחודש אלול

 

העליה לציון צדיק המזוזות
ביום שני הקרוב בשעות הערב בין מינחה למעריב תתקיים בהר המנוחות בירושליים הילולא של מורנו ורבינו צדיק המזוזות הרה"ק רביב משה בן טוב זצוק"ל.

 

אתר חדש למוסדות דור ודור http://dorvador.org.il
מוסדות דור ודור פיתחו יחד עם צוות מומחים מהשורה הראשונה אתר ידידותי לסביבה ולמשתמש

 

חנוכת ציון "צדיק המזוזות"
חנוכת ציון "צדיק המזוזות" הרב משה בן טוב זצוק"ל בהר המנוחות

 

בקרוב !!
קורס להכשרת מדריכות כלה בירושלים

 

ערב פיוטים ושירת הבקשות

 

בדיקת מזוזות