@alt@
ציון הרה"ק רבי משה בן-טוב זיע"א
קורס מנחות נישואים
הקורס מיועד עבור נשות מקצוע, מחנכות, מדריכות כלות, ובעלות אוריינטציה לתחום הטיפול. הקורס יפתח - ט"ו בשבט תשע"ו, ה- 25.1.2016.  

זוגות רבים תקלים בקשיים שונים, המעיבים על איכות חיי הנישואים שלהם.
באחוז גבוה מאד של המקרים השונים, אנו רואים, שככל שבני הזוג ידאגו לפנות לקבלת עזרה, יחול שיפור גדול ושינוי באיכות החיים שלהם, בקונפליקטים התמידיים שהם חווים וברמת הקשר בינם.

בעקבות החשיבות הגדולה של מקצוע זה לאור הצורך הרב לזמינות מנחות נישואים בית הספר 'שלמותא' במוסדות 'דור ודור' פותח קורס מנחות נישואים, להכשרת נשות מקצוע להכוונת והנחיית זוגות נישואים. במסגרת הקורס יילמדו:
• עקרונות ההנחיה ודרכי ההנחיה הזוגית
• הכשלים והאתגרים הנפוצים במסגרת חיי הנישואים
• תפקידי וחובות הפרט בנישואים
• יותן דגש ל אספקטים פסיכולוגיים וכוחות הנפש המעורבים בתוך הדינמיקה הזוגית
• נושאים רפואיים הרלוונטיים למערכת המשפחתית
• פרקטיקום ללמידה מעשית כיצד נראית בפועל הנחיה זוגית קהל יעד הקורס מיועד עבור נשות מקצוע, מחנכות, מדריכות כלות, ובעלות אוריינטציה לתחום הטיפול.

מתכונת הקורס משך הקורס 45 מפגשים למשך 5 שעות. ובמתכונת של מפגש שבועי.
תעודה בוגרות הקורס אשר יסיימו את מסלול הלימודים במלואו, עמדו בכל ההתחיבות הלימודיות והכספיות, תהיינה זכאיות לקבלת תעודת 'מנחת נישואים' מטעם בית הספר 'שלמותא' שעל ידי 'מוסדות דור ודור'.

הנהלת בית הספר שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הלימודים ובסגל המרצים.

 

 

קורס מנחי/ות נישואין
הקורס המקיף והמקצועי למנחי/ות נישואין ומגשרי/ות נישואין : 02-5910014

 

טקס חלוקת תפילין
חלוקת 1000 זוגות תפילין לנערי בר מצווה

 

עליה לציון צדיק המזוזות
8.8.2016 ליל ה‘ באב משעות אחה"צ ברחבת החניה הצמודה לקברו של הרב הזצוק"ל

 

הילולא ה' באב תשע"ו
מוסדות דור ודור מתארגנים במרץ לקראת ההילולא של מור זקננו הרה"צ הרב משה בן טוב זצוק"ל שתתקיים ביום שני ה‘ אב תשע"ו ברחבת הר המנוחות בירושלים בשעה 19:00

 

טהרת הבית היהודי
קורס בבני ברק – נותרו מקומות אחרונים- עדין ניתן להירשם. קורסים נוספים: נתיבות ועפולה.

 

שבת בקשות ופיוטים
מוסדות דור ודור שמחים להזמינכם לשבת בקשות ופיוטים בנוסח מרוקו וירושלים שתתקיים אי"ה בשבת פרשת תצווה.

 

מוסדות דור ודור מודים לכל מאות ידידי המוסדות

 

Rabbai Shimon Bentov Shlita will bw in Brooklyn Jan 3rd
Rabbai Shimon Bentov Shlita will bw in Brooklyn from April 10 until April 15

 

קורס מנחות נישואים
הקורס מיועד עבור נשות מקצוע, מחנכות, מדריכות כלות, ובעלות אוריינטציה לתחום הטיפול. הקורס יפתח - ט"ו בשבט תשע"ו, ה- 25.1.2016.

 

קורס- טהרת הבית היהודי, לתושבות ירושלים והסביבה
הקורס יפתח אי"ה ביום רביעי י"ח אלול 2.9.15

 

קורס- טהרת הבית היהודי, לתושבות אשדוד והסביבה
הקורס יפתח אי"ה בחודש אלול

 

העליה לציון צדיק המזוזות
ביום שני הקרוב בשעות הערב בין מינחה למעריב תתקיים בהר המנוחות בירושליים הילולא של מורנו ורבינו צדיק המזוזות הרה"ק רביב משה בן טוב זצוק"ל.

 

אתר חדש למוסדות דור ודור http://dorvador.org.il
מוסדות דור ודור פיתחו יחד עם צוות מומחים מהשורה הראשונה אתר ידידותי לסביבה ולמשתמש

 

חנוכת ציון "צדיק המזוזות"
חנוכת ציון "צדיק המזוזות" הרב משה בן טוב זצוק"ל בהר המנוחות

 

בקרוב !!
קורס להכשרת מדריכות כלה בירושלים

 

ערב פיוטים ושירת הבקשות

 

בדיקת מזוזות